Browsed by
Month: 2022. gada decembris

Cielavu ielas parks

Cielavu ielas parks

Dārzciemā trūkst iedzīvotājiem pieejamu atpūtas zonu, tāpēc ir radusies iecere pārveidot tā saukto Cielavu ielu par parku ar soliņiem, aktivitāšu laukumiem un citiem elementiem patīkamai atpūtai. Pašlaik tiek meklētas iespējas, kā šo ieceri realizēt, jo vispirms jāveic būtiski priekšdarbi. Pirmkārt, Cielavu ielas zeme ietilpst kompensējamās zemes fondā, tāpēc vispirms jāmaina paredzētais lietojums. Otrkārt, šajā teritorijā tiešām ir paredzēta iela, kas gan jau ilgi nav izbūvēta. Parka virzība: Ieskatieties skicē – vai šāda vieta nebūtu jauka?

Vītolu atgriešana Slāvu aplī

Vītolu atgriešana Slāvu aplī

2022. gadā Dārzciema apkaimes biedrība jau otro reizi iesniedza Rīgas līdzdalīgās budžetēšanas konkursā projektu par vītolu atgriešanu Slāvu aplī, kur tie kādreiz jau auguši. Apkaimes iedzīvotāji uzskata, ka ir pienācis laiks Dārzciemam atdot to, kas pēdējo 30–40 gadu laikā ir atņemts – zaļo zonu. Tāpēc apkaimes iedzīvotāji ir atbalstījuši projektu “Vēsturiski augušo vītolu atgriešana Slāvu aplī”, kas būtu kā sākums Dārzciema zaļās zonas tālākai atjaunošanai.Slāvu rotācijas aplī, tuvāk tiltam, tiktu iestādīti trīs nokarenie zeltzaru vītoli Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’, kuri izceltos…

Read More Read More